Posted in Русский Язык

Мой Ереван.

Как хорошо знаете вы свой город?

  • Прочитайте текст и по необходимости, пользуясь интернетом добавьте подходящие по смыслу слова и ответьте на вопросы

Столица Армении Ереван -один из древнейших городов мира. В Ереване много музеев, и среди них такие, как  Исторический музей Армении,     Музей Сергея Параджанова, Музей геноцида армян в Ереване,   дома-музеи  Дом-музей Арама Хачатуряна, Дом-музей Сарьяна,  дом-музей Егише Чаренца,  и др.   В Ереване находится хранилище древних рукописей — Матенадаран,  где собрано более шестнадцати тысяч рукописей разного объема и возраста. Красивы  площади Еревана, в особенности, площадь  Площадь Республики, Площадь Свободы   .  В разных частях города установлены памятники  выдающим деятелям литературы, искусства. Это памятники  Оганнеса Туманяна, Арно Бабаджаняна , Мартироса Сарьяна , и др.

1. Где находится Ереван?

Ереван находится в Азии, расположен в Араратской долине.

2. Какие реки протекают через Ереван?

Через Ереван протекает Раздан.

3. Какие горы видны вдали?

Из Еревана видны горы Арарат, Арагац, Араи.

4. Сколько лет Еревану?

Еревану 2802 лет.

  • Выберите по своему усмотрению какую- нибудь достопримечательность Еревана и расскажите o ней. (можно и не из списка)

Монумент «Мать-Армения»

«Мать Армения» монумент в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване. Высота 54 м , из них 22 м — высота статуи. Статуя расположен на вершине холма в парке Ахтанак (Победа). Пьедестал был построен в 1950 году по проекту архитектора Рафаела Исраеляна. Первоначально на нём был установлен памятник Сталину (скульптор Сергей Меркуров). Внутри расположились три этажа помещений с большими залами. В 1962 году скульптура Сталина была демонтирована. В 1967 году на пустующем пьедестале была установлена 22-метровая статуя «Мать Армения» работы скульптора Ары Арутюняна. Прообразом «Матери Армении» стала 17-летняя девушка Евгения Мурадян. Ара Арутюнян встретил её в магазине и уговорил позировать для скульптуры. Сам скульптор вспоминал, что он также запечатлел в памятнике образ своей жены. В 1970 году в основании памятника был открыт музей Великой Отечественной войны. В 1995 году он был переименован в военный музей «Мать Армения». 

 

Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր։

Դա Մեքսիկայում աճող, այսպես կոչված, «քաղցր խոտի» մեջ է։ Դա սախարոզից հազար անգամ քաղցր Է։ Մեքսիկացի գիտնականները նոր քաղցր նյութ են հայտնաբերել։ Ի պատիվ XVI դարի իսպանացի բժիշկ Ֆրանցիսկո Էրնանդեսի, որը ղեղաբույսերի մասին շատ է գրել, այդ նյութն «էրնանդուլցինոմ» են անվանել։

Մեքսիկացի գիտնականները նոր քաղցր նյութ են հայտնաբերել։ Դա սախարոզից հազար անգամ քաղցր Է։ Դա Մեքսիկայում աճող, այսպես կոչված, «քաղցր խոտի» մեջ է։ Ի պատիվ XVI դարի իսպանացի բժիշկ Ֆրանցիսկո Էրնանդեսի, որը ղեղաբույսերի մասին շատ է գրել, այդ նյութն «էրնանդուլցինոմ» են անվանել։

Սխալ  կամ ոչ տեղին գործածված  բառերը  գտի՛ր  և  փոխարինի՛ր  հարմար
 հոմանիշով:

Նրան աշխատանքից փրկեցին , որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված:  Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կան: Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա  թանձր բազմության մեջ:  Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում:  Բերրի խոստումներ  տվեց ու գնաց:

Նրան աշխատանքից ազատեցին , որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված:  Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր երանգները կան: Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա  խիտ բազմության մեջ:  Ընկերները երկու օր առաջ էին վիճել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում:  Շատ խոստումներ  տվեց ու գնաց:

Գրի՛ր մեկ բառով։

ա. Սիրում է իր հայրենիքը   —   հայրենասեր

բ. Միշտ ճշմարիտ է խոսում  —  ճշմարտախոս

գ. Ինքն իր վրա վստահ է    —    ինքնավստահ

դ. Սիրում է երաժշտություն   —   երաժշտասեր

ե. Իր պարտականությունները ճանաչում է  —  պարտաճանաչ

զ. Ինքն իրեն շատ է հավանում     —    ինքնահավան

է. Գաղտնիքը պահել գիտե    —  գաղտնապահ

զ. Նուրբ ճաշակ ունի    —    նրբաճաշակ

Գտի՛ր ժողովրդախոսակցական լեզվին բնորոշ բառերի գրական նույնանիշները։

Պռոշ, էգուց, տկլոր, բարիշել, ջահել, պոզ,  սապոն, դոշակ, լղար:

Պռոշ- շուրթեր

էգուց- վաղը

տկլոր-մերկ

բարիշել- հաշտվել

ջահել-երիտասարդ

պոզ-կոտոշ

սապոն-օճառ

դոշակ- ներքնակ

լղար-նիհար

 

Posted in English

THE WISHING TREE

  • Դուրս գրել անծանոթ բառերը:

tumbler-ապակե բաժակ

guzzled-ագահորեն ուտել

In an instant, a variety of delicious-ակնթարթորեն զանազան ուտեստներ

appear-հայտնվել

Stretch-ձգվել

shade-շողք

Otherwise-հակառակ դեպքում

pounce-հարձակվել

frighten-վախացնել

heels-կրունկներ

Perhaps-երևի

Almighty grants- ամենակարող շնորհ

  • Գտնել կարմիրով նշված բառերի հոմանիշները՝ beautiful-pretty

wish-want

stone-rock

variety-diversity

delicious- tasty

much-many

replied-answered

  • Գտնել կապույտով նշված բառերի հականիշները՝ happy-sad

day-night

under-on

in front of-behind

set- stand

found-lose

cold-hot

After- before

All -nothing

young-old

appear-disappear

soon-late

fast-slow

began-finished

demon-angel

Posted in Русский Язык

Дистанционное онлайн- обучение( семейная школа) 11.05-.15.05

Выполните задание:
I.Выберете близкие по смыслу слова (синонимы)

1) Враг —
1.Лгун
2.Хвастун
3.Противник
4.Непричтель
5.Болтун
2)Смелый —    
1.Храбрый
2.Честный
3.Добрый
4.Мудрый
5.Отважный
3)Смеяться —
1.Петь
2.Хихикать
3.Беседовать
4.Плакать
5.Хохотать
2.  —  Подбери антоним к слову «говорить».

беседовать
болтать
молчать
стоять
думать

 

 3.Определите и выделите «лишнее» слово

1.Приятель, враг, товарищ

2.Огонь, дым, пламя

3.Алфавит, азбука, чистописание

4.Лошадь, конница, кавалерия

5.Шалун, тихоня, озорник

 

4. Замените, выделенные слова в предложении, синонимами

1.  Доктор(врач) прописал пациенту инъекции.2.  Разъярённая вьюга(буря) замела тропинки.3.  Человек спрятался от ливня(дождя) под кровлей здания.
 5.Замените повторяющиеся слова в тексте их синонимами.Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. Только поздно вечером или ночью робкий зайчишка выходит из своего убежища, а с рассветом прячется в каком-нибудь укромном уголке. Много у робкого(несмелого) зайчика врагов. За ним охотятся и голодный волк, и хищный ястреб, и охотник.

6.Найдите синонимы в пословицах

1.   Спеши – не спеши, а поторапливайся.

2.  Приятелей много, а друга нет.

3. Переливает из пустого в порожнее . 

7. В каком предложении есть антонимы?

1) Рана заживает, а рубец остаётся.
2) Пришлось долго, терпеливо ждать.
3) Метель метёт, и вьюга плачет.
4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.

8.Укажите в каком ряду выделенные слова являются омо­нимами.

1) В зоопарке мы увидели гиппопотама. — Бегемоты водятся в Африке.
2) Жизнь бьёт ключом. — Мы нашли ключ к разгадке.
3) Хорошо, когда среди жаркого дня польет дождь. Плохо, когда слякоть под ногами.
4) В темноте сидеть было неприятно. — Мама рано начала седеть

Posted in Բնագիտություն

Իմ կենդանիները

Ես ունեմ շուն՝ Հայկական Գամփռ ցեղատեսակի։ Նա 7 ամսեկան է, էգ է։ Մենք նրան գնել ենք, երբ նա 1 ամսեկան է եղել։ Ես ու եղբայրս նրան անվանեցինք Սիրուն, քանի-որ նա շատ սիրուն է։ Սկզբում նա մեր տանն էր ապրում, բայց հետո տարանք գյուղ, պապիկիս տուն, քանի-որ շատ էր մեծացել և անհնար էր բնակարանում պահել։ Նա շատ խելացի շուն է։ Մենք նրա համար հատուկ կեր ենք գնում, և բացի այդ կերից տատիկս նրա համար մսով ճաշեր է պատրաստում։ Ես շատ եմ սիրում նրա հետ խաղալ։

 

Նաև ես ունեմ ձկներ։ Նրանք 3-ն են, նրանցից մեկը պիռանյա տեսակի ձուկ է, մյուսը ոսկեգույն ձկնիկ է, իսկ երրորդը սովորական ակվարիումի ձկնիկ է։ Նրանց շատ հեշտ է պահել, օրը մեկ անգամ եմ կերակրում իրենց համար նախատեսված կերով։ Իսկ ակվարիումը մաքրում և ջուրը փոխում է մայրիկս։