Posted in Մայրենի

Դարձվածքներ

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է:Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկին նկատեց, որ կողքի ուղևորը վախեցած նստած է:Նա փորձեց հարևանին մխիթարել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը սովորական է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-սփրթնել

պայման կապել-պայմանավորվել

քիթը կախել-մռայլվել

բերանը բաց մնալ-զարմանալ

 

 

Posted in Մայրենի

Երգի հրապույրը: ԱՎ. Իսահակյան

1.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ անգութ,հոտ տնանկ, , աղքատ, , պատսպարվել, անձավ, ծածուկ, զննել:

անգութ- Անխիղճ

տնանկ-Անտուն

աղքատ-չունևոր

պատսպարվել— Ապաստանել

անձավ-Քարանձավ

ծածուկ-Գաղտնի

զննել-Քննել

հոտ-բյուր

 

 

 

 

2. Պատմվածքից դու՛րս գրիր նաև այն բոլոր բառերը, որոնք, քո կարծիքով, «ուղղագրական են», և կարող ես երբևէ սխալ գրել:

չգտա

3. քարեղեն, անբաժան, հոգեգրավ, անգթություն, սիրտ բառերի բաժանիր բաղադրիչների և նշիր տեսակը ըստ կազմության:

քարեղեն-քար+եղեն

անբաժան-ան+բաժան

հոգեգրավ-հոգ+ե+գրավ

անգթություն-ան+գթ+ություն

 

 

Posted in Մայրենի

Այցելություն Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

Մենք դասարանով այցելեցինք էրեբունի թանգարան-ամրոց ։ Էրեբունի քաղաքը հիմնել է Արգիշտի Ա թագավորը մ․թ․ա․ 782թվականին, որպեսզի պաշտպանի իր ժողովրդին թշնամիներից։ Թանգարանը շատ գեղեցիկ է, այնտեղ կան հին գտածոներ՝ վզնոցներ,կարասներ,կռվի համար նախատեսված գործիքներ, ինչպես նաև հին գինու մառան։ Հետո բարձրացանք ամրոց, այնտեղ տեսանք պալատներ։ Ամրոցից գեղեցիկ տեսարան է բացվում դեպի քաղաք։ Թանգարանի դիմաց կա Արգիշտի թագավորի արձանը և երկու անհայտ ծագման կենդանիների արձաններ։

Posted in Մայրենի

Հականիշ բառեր

1.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`բարձր — ցածր, տալ — վերցնել:

Միշտ-երբեք անարատ-արատավոր, ոչնչացնել-ստեղծել,  բացահայտ-գաղտնի, թույլ-ամուր վերջին-առաջին, համաձայնել-հրաժարվել, գտնել-կորցնել,  հավաքել-վատնել, աջ-ձախ, արթուն- քնած,    աշխատել-հանգստանալ, ընդունել- մերժել

2.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-ցրված, բարեկամ-թշնամի, աղքատ-հարուստ, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-պատահական, հիշել-մոռանալ, վառել-հանգցնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-բարևել, հյուսել-արձակել, թույլատրել-արգելել, ընկնել-ելնել, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-շատախոսել, գիշեր-ցերեկ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-չօգնել, արագացնել-դանդաղեցնել:

3. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները միայն շարժվող առարկաներն են տեսնում. անշարժ կենդանին անհետանում է նրանց աչքից

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը լիքն է միջատներով:

Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե լուռ, այլ աղմուկի աշխարհ է:

4. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

Posted in Մայրենի

Իմ ընթերցանության ոճը

Ես շատ եմ սիրում կարդալ։ Ես կարդում եմ մտքիս մեջ, դանդաղ։ Սիրում եմ կարդալ պառկած, հանգստանալով, դա ինձ դուր է գալիս։ Ես ավելի շատ կարդում եմ ամառային արձակուրդին։ Իսկ ինչ գիրք կարդալ հիմնականում ընտրում եմ պապիկիս հետ, նա մանկավարժ է և իմ տարիքին համապատասխան ճիշտ գրքեր է առաջարկում։

Posted in English

Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/

  1. They …laughted…a lot in their Music lesson. (to laugh)
  2. She …will come…to us tomorrow. (yo come)
  3. You always …count. well. (To count)
  4. We ……song……a lot yesterday. (to sing)
  5. They ……work…..much, as their work is very difficult. (to work)
  6. Tomorrow they …will go…….to the cinema. (to go)